listopad 2013

Pro společnost TENZA a.s. jako generálnímu dodavateli nové biomasové kotelny ve Vlašimi, realizujeme dodávku biomasového kotle s příslušenstvím pro spalování štěpky ze zbytkové těžby dřeva. Kotel bude sloužit pro centrální zásobování teplem města Vlašim. Investor - Dalkia Kolín a.s., termín uvedení do provozu 12/2013.