Řízení kotlů pro přímé vyhřívání sušáren

Měření a regulace (MaR), prům. automatizace

Rozvaděč pro jištění a ovládání horkospalinového kotle pro vyhřívání sušárny pro sušení pilin. Na příkladu 2x kotel 2,2MW + řízení dopravní cesty paliva z venkovního velkoplošného zásobníku s třídičem, šnekovým elevátorem a mezisilem pro oba kotle.