Palivové kontejnery s hrabicovým vybíráním

Zásobníky, dopravní systémy biomasy

Mobilní verze. Vhodné pro objemy do 100m3, absulotně provozně spolehlivé, se stálým vynášecím výkonem. Výkon se vždy volí individuálně podle druhu vynášeného materiálu a požadovaného hodinového výkonu. Návazně může být další dopravní trasa s hydraulickou nebo šnekovou cestou, podle požadavku. Pro snímání hladin paliva používáme průmyslové ultrazvukové senzory s odolností proti zaprášení.