Hrabicové vybírání sil

Zásobníky, dopravní systémy biomasy

  • Hrabicové silo pro sušárnu BS6
    Hrabicové silo pro sušárnu BS6
  • Hrabicové silo pro lesní štěpku
    Hrabicové silo pro lesní štěpku
  • Hrabicové silo pro piliny
    Hrabicové silo pro piliny

Provedení pro zabetonování - součást stavby. Vhodné pro větší objemy sil, od 60 do 240m3, absulotně provozně spolehlivé, se stálým vynášecím výkonem. Výkon se vždy volí individuálně podle druhu vynášeného materiálu a požadovaného hodinového výkonu. Návazně může být další dopravní trasa s hydraulickou nebo šnekovou cestou, podle požadavku. Pro snímání hladin paliva používáme průmyslové ultrazvukové senzory s odolností proti zaprášení.